กระทรวงพาณิชย์ จับตาล้งทุเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่าได้ส่งสายตรวจลงพื้นที่ตรวจสอบการทำธุรกิจของล้งต่างชาติ โดยเฉพาะล้งทุเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก คือ จังหวัดจันทบุรี, ระยอง และตราด

เนื่องจากตามกฎหมาย ล้งต่างชาติไม่สามารถนำผลไม้ตกเกรดมาจำหน่ายในประเทศได้ ทำได้เพียงรับซื้อผลผลิตเพื่อการส่งออกเท่านั้น นอกจากนี้จะตรวจสอบด้วยว่าล้งใดใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง หรือนอมินี เพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย หากตรวจพบมีโทษหนักปรับตั้งแต่ 100,000 – 1,000,000 บาท จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำหรับสถานะ การจดทะเบียนของล้งทั่วประเทศ มีล้งบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 236 ราย, ล้งนิติบุคคลไทย 116 ราย และล้งรัฐวิสาหกิจ ชุมชนและสหกรณ์ รวม 7 ราย ส่วนล้ง ร่วมทุนระหว่างคนไทยและต่างชาติ ซึ่งแบ่งเป็นคนไทยถือหุ้นมากกว่า 51% รวม 32 ราย

ขอบคุณข้อมูล จาก ch7