ขนส่งฯ ลงโทษหนักรถตู้จุผู้โดยสาร 21 คน สั่งพักใช้ใบอนุญาตขับรถ

หลังมีผู้ร้องเรียนผ่านสื่อออนไลน์ กรณีรถตู้โดยสารประจำทางสายที่ 386 ฉะเชิงเทรา-จันทบุรี บรรทุกผู้โดยสารในรถมากถึง 21 คน

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบพบว่ารถตู้โดยสารคันดังกล่าวเป็นของบริษัท พนมชัยแอร์ ซึ่งกระทำความผิดโทษฐานบรรทุกผู้โดยสารเกินอัตรากำหนด 13 ที่นั่ง จึงได้สั่งพักใช้รถ 15 วัน และเปรียบเทียบปรับผู้ประกอบการไป 20,000 บาท รวมทั้งได้สั่งพักใช้ใบอนุญาตขับรถของพนักงานขับรถ เป็นเวลา 15 วัน พร้อมเปรียบเทียบปรับ 5,000 บาท รวมทั้งลงบันทึกประวัติการกระทำผิดไว้ที่ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถ เพื่อติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิด หากทำผิดซ้ำ หรือได้รับการร้องเรียนโดยไม่มีการปรับปรุงการให้บริการ จะเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันที ซึ่งผู้ประกอบการจะถูกพิจารณาการต่ออายุใบอนุญาตด้วย

นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการกระทำความผิดของผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะ พร้อมย้ำหากประชาชนพบการกระทำผิดสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน

ขอบคุณข้อมูล จาก ch7