ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

การประชุมกับคณะกรรมการนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ รองนายกฯ นายประวิทย์วงษ์วรนุวรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง Adul กล่าวว่าศูนย์จะไม่เก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ ในระหว่างการดำเนินการหนึ่งปีและจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ สำหรับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

ในภาคการประมงเขากล่าวว่าประมาณ 1,244 นายจ้างมีเจตนาที่จะนำแรงงานจำนวน 14,496 ราย กระทรวงแรงงานได้ติดต่อสถานทูตที่เกี่ยวข้องเพื่อจ้างแรงงานเกือบ 10,000 คน รัฐบาลจะตั้งศูนย์เพื่ออำนวยความสะดวกในการว่าจ้างแรงงานพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร เราจะจัดตั้งศูนย์กลางแรงงานข้ามชาติพม่าที่ตลาด Talaythai” นายพอลนายพลอดุลย์แสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าว