สาเหตุของการเสียชีวิตจากมะเร็งผิวหนัง

เนื้องอกมะเร็งเนื้องอกมะเร็งผิวหนังโตขึ้นและมีแนวโน้มที่จะแพร่กระจายจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคู่ของโมเลกุลตามการทดลองในหนูและเซลล์ของมนุษย์ ผลการรักษานี้อาจทำให้การรักษาด้วยโรคมะเร็งชนิดใหม่ ๆ ที่ถูกละทิ้งก่อนหน้านี้ในการทดลองทางคลินิก ผลที่ได้นี้ยังเกี่ยวข้องกับโมเลกุลตัวเดียวที่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วนและภาวะสมองเสื่อม

เป็นสาเหตุสำคัญของการแพร่กระจายหรือการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งไปยังบริเวณอื่น ๆ ของร่างกาย สาเหตุของการเสียชีวิตจากมะเร็งผิวหนัง มีการรักษาน้อยมากเพื่อป้องกันไม่ให้เนื้องอกจากการแพร่กระจาย metastase ประเภทเนื้อเยื่อมานานกว่าทศวรรษ tPA เป็น protease ซึ่งเป็นโมเลกุลขนาดเล็กที่สามารถตัดโปรตีนได้ tPA พันธบัตรกับโปรตีนขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ภายในกำแพงพังผืดของเซลล์สัตว์ที่เรียกว่าโปรตีนความหนาแน่นต่ำที่เกี่ยวข้องกับตัวรับ lorop1 1