(0712) 456 9190
Week days: 05:00 - 22:00 Saturday: 08:00 - 18:00 Sunday: Closed

เจ้าของขอโทษถูกตัดไฟ ลูกบ้านฉุนติดขาย20หลัง

เจ้าของโครงการยอมขอโทษลูกบ้าน อ้างเข้าใจผิด ทำไฟในหมู่บ้านโดนตัด จนลูกบ้านไม่พอใจประกาศขายทิ้งพร้อมกัน 20 หลัง ยันไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหา พร้อมเคลียร์ใจทันที จากกรณีผู้ซื้อบ้านในโครงการบ้านจัดสรรแห่งหนึ่งในพื้นที่ จ.ตรัง ประกาศขายพร้อมกันประมาณ 20 หลังรวด เนื่องจากไม่พอใจเจ้าของโครงการที่ตัดไฟ และไม่ดูแลให้บริการตามที่เคยตกลงกันไว้

Read More »

ศูนย์วิจัยพืชสวน

ไม่เพียงเป็นศูนย์ฯ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการค้นคว้าวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาพืชสวนเมืองร้อนที่สำคัญในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก อันได้แก่ เงาะ มังคุด ทุเรียน พืชตระกูลระกำ กระท้อน และพืชสมุนไพรเท่านั้น หากยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เปิดต้อนรับหมู่คณะตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป มาร่วมทำกิจกรรมมากมายที่มีภายในศูนย์ฯ

Read More »

แนะ 3 ข้อ ป้องกันไฟฟ้ารั่วจากเครื่องทำน้ำอุ่น

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ห่วงประชาชนที่นิยมใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบไฟฟ้า ขาดความระมัดระวังในการติดตั้งหรือใช้งานจนประสบอันตรายจากไฟฟ้าดูด/ไฟฟ้ารั่ว แนะแนวปฏิบัติ 3 ข้อ “เลือก ตรวจ ติด” เพื่อความปลอดภัย ให้หนาวนี้อาบน้ำได้อย่างสุขกาย สบายใจ นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ด้วยตั้งแต่ช่วงกลางเดือนธันวาคม

Read More »